Sheet music - Bladmuziek
Other site content
Search - Tags

Graupner Complete Editions

GWV 201       Trio Sonata in C major for Bassoon, Bass Chalumeau and Basso continuo
                        Score | Partitur & Parts | Stimmen

GWV 301       Concerto in C major for Bassoon, Strings and Basso continuo
                        Score | Partitur
                        Parts | Stimmen
                        Piano reduction | Klavierauszug

GWV 307       Concerto in C minor for Bassoon, Strings and Basso continuo
                        Score | Partitur
                        Parts | Stimmen
                        Piano reduction | Klavierauszug
 
GWV 310       Concerto in D major for Flute, Strings and Basso continuo
                        Score | Partitur
                        Parts | Stimmen
                        Piano reduction | Klavierauszug

GWV 311       Concerto in D major for Flute, Strings and Basso continuo
                        Score | Partitur
                        Parts | Stimmen
                        Piano reduction | Klavierauszug
 
GWV 312       Concerto in D major for Flute, Strings and Basso continuo
                        Score | Partitur
                        Parts | Stimmen
                        Piano reduction | Klavierauszug
 
GWV 320       Concerto in E major for Flute, Strings and Basso continuo
                        Score | Partitur
                        Parts | Stimmen
                        Piano reduction | Klavierauszug

GWV 328       Concerto in G major for Bassoon, Strings and Basso continuo
                        Score | Partitur
                        Parts | Stimmen
                        Piano reduction | Klavierauszug
 
GWV 329       Concerto in G major for Flute, Strings and Basso continuo
                        Score | Partitur
                        Parts | Stimmen
                        Piano reduction | Klavierauszug

GWV 340       Concerto in Bb major for Bassoon, Strings and Basso continuo
                        Score | Partitur
                        Parts | Stimmen
                        Piano reduction | Klavierauszug

GWV 453       Overture in G major “Entrata per la Musica di Tavola” for Strings and Basso continuo
                        Score | Partitur
                        Parts | Stimmen

GWV 559       Symphony in Eb major for 2 Horns, 4 Timpani, Strings, and Basso continuo
                        Score | Partitur
                        Parts | Stimmen

Na een lange en intensieve voorbereidingsfase is het zover: de eerste nummers van een wetenschappelijk-praktische reeks met geselecteerde werken van Graupner, uitgegeven door de Christoph-Graupner-Gesellschaft (Ursula Kramer) in samenwerking met Cydonia Editions Gent (Florian Heyerick) en verspreid door uitgeverij Golden River Music, zijn uitgegeven en worden hier voor het eerst voorgesteld.
Graupners werk was tot nu toe vooral voorbehouden aan specialisten in de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk: sonates of concerten van Graupner werden vaak rechtstreeks uit de oude manuscripten gespeeld. Om de muziek van Graupner echter toegankelijk te maken voor gevorderde musici en studenten, zijn betrouwbare gedrukte bladmuziekuitgaven onontbeerlijk. Dit geldt met name voor de soloconcerten: hier is ook een praktische klavierreductie vereist voor de begeleiding in de les.
Geleidelijk aan zullen Graupners belangrijkste concerten daarom verschijnen in de nieuwe editiereeks van het Graupner Gesellschaft; naast de partituur en de complete partijen bevatten ze elk ook een klavierreductie van Florian Heyerick en Guy Penson.

De belangrijkste componist van de landgraafschap Hessen-Darmstadt in de achttiende eeuw was Christoph Graupner. Geboren in 1683 in Kirchberg, Saksen, kwam hij in 1709 naar de stad Darmstadt, waar hij aanvankelijk de functie van vice-kapelmeester bekleedde. Hij verving Wolfgang Carl Briegel als directeur van het hofkapel in 1711. Graupner zou 45 jaar actief het hof van Hessen-Darmstadt dienen, en ondanks dat hij in 1754 blind werd, bleef hij de post van hofkapelmeester behouden tot aan zijn dood in 1760. Vanaf zijn aanstelling in 1709 was Graupner verantwoordelijkheid voor alle muziek aan het hof, zowel "binnen als buiten de kerk": componeren, dirigeren en begeleiden op het klavecimbel. Hoewel hij gedurende zijn hele ambtsperiode vocale werken componeerde (zowel opera's, als wereldlijke en geestelijke kantates: in totaal zijn er meer dan 1450 werken bewaard gebleven), lijkt het bewaren van de instrumentale muziek pas vanaf het einde van de jaren 1720 te beginnen. De instrumentale werken die zonder twijfel door Graupner zijn gecomponeerd, omvatten niet alleen 44 soloconcerten (waarvan 21 voor 1 solist), maar ook 85 ouverturesuites, 19 sonates en ten slotte 112 Sinfonia's.

Componisten in de kijker

photo VerhaertSteven 100x111Steven Verhaert

photo MinneboStef
Stef Minnebo

photo MinneboStef
Herman Jeurissen

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw browser cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Begrepen