Sheet music - Bladmuziek
Other site content
Search - Tags
0 product(en) - 0,00€

Privacy Verklaring

Wanneer u contact opneemt met Golden River Music worden bepaalde gegevens, aan de hand van dewelke u te identificeren bent, door Golden River Music verzameld.
Golden River Music respecteert uw privacy en gaat op een correcte manier om met uw persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Golden River Music verzamelt en verwerkt.
Golden River Music behoudt zich het recht voor om deze Privacy verklaring te allen tijde te wijzigen. U vindt de laatst aangepaste versie steeds op de website van Golden River Music.

Welke gegevens worden door Golden River Music verzameld en verwerkt?

 • identificatie- en contactinformatie zoals naam, voornaam, adres en woonplaats, emailadres, telefoon- of gsm-nummer,...
 • financiële informatie zoals bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, commentaren bij het betalen van facturen...
 • informatie betreffende de producten die u wenst te bestellen zoals interesses, voorkeuren via webshop, mails, telefoon, ...
 • klachten of feedback omtrent uw ervaringen met Golden River Music.
 • gegevens die door uzelf gedeeld worden via de website van Golden River Music en webshop.
 • gegevens die u verstrekt door het gebruik van (mobiele) websites en webshops : inloggegevens, IP-adres , online koopgedrag zoals bezochte pagina's en zoekopdrachten, gegevens waar u Golden River Music toegang tot verleent zoals verbindingsmomenten, locatiegegevens.
 • gegevens uit andere bronnen zoals :
  Sociale media, waar de regels van de aanbieders van toepassing zijn op u, zowel als op Golden River Music.

 

Op de website van Golden River Music kan er doorverwezen worden naar andere websites, die niet beheerd worden door Golden River Music, die dan ook geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de websites van deze derden.

Doeleinden van de gegevensverwerking

 • het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst met u (het bestellen van producten, het aanmaken van een gebruikersaccount,... , alsook het factureren en opvolgen van deze facturen, al dan niet via derden).
 • de voortdurende verbetering, onderhoud en optimalisatie van onze producten, website, webshop en commerciële strategieën van Golden River Music.
 • het personaliseren van de door u bestelde producten/diensten, gebruikersinformatie, ...
 • het gericht op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Golden River Music uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel.
 • andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd zal worden.

Delen van persoonsgegevens door Golden River Music

Persoonsgegevens kunnen door Golden River Music ook gedeeld worden met leveranciers of andere aangestelden wanneer de verwerking door deze derden nodig is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, mobiele websites, webshops,...
Met deze partners, leveranciers en andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze privacy verklaring en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Golden River Music uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Golden River Music zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Onze partners, leveranciers of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt.
Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

Uw rechten

U kan steeds de persoonsgegevens die Golden River Music van u verwerkt inkijken, verbeteren of wissen, een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, volgens de toepasselijke regelgeving, vragen.
U kan te allen tijde uw gegeven toestemming intrekken voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kan zich ook verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing, tegen het delen van uw persoonsgegevens aan derden ( wanneer niet noodzakelijk voor de dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel. Hiertoe kan u contact opnemen met Golden River Music via de contactinformatie.
U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit Privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (02) 274 48 35)

Veiligheidsbeleid van Golden River Music

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neemt Golden River Music alle mogelijke maatregelen en worden de meest efficiënte methoden gebruikt om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van de persoonsgegevens te voorkomen. Zowel technisch als organisatorisch worden de nodige maatregelen getroffen om voldoende beveiliging te garanderen.
Betalingsgegevens worden steeds beschermd volgens de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

Golden River Music zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot deze gegevens en de betrachting van Golden River Music om correct de vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteit van de producten en de dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Minderjarigen

Golden River Music verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van ouder of voogd, die gegeven moeten worden om de producten van Golden River Music te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen toch te goeder trouw verwerkt zouden worden, zal Golden River Music deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

Contactgegevens

GOLDEN RIVER MUSIC BVBA
Korte Haagstraat 13
9200 DENDERMONDE
RPR : Kortrijk
Ondernemingsnummer : BE 0476 725 108
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. : +32 (0) 52 22 11 87
Fax : +32 (0) 52 22 11 87

Componisten in de kijker

photo VerhaertSteven 100x111Steven Verhaert

photo MinneboStef
Stef Minnebo

photo MinneboStef
Herman Jeurissen

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw browser cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Begrepen